Our body and soul2020-08-13T15:00:04+02:00

Our body and soul

Koronakrisen påvirket sterkt alle slags systemer og strukturer.

Våre kropper og våre sjeler er våre indre strukturer.

De blir også preget av slike massive endringer.