Our body and soul2020-08-13T15:00:04+02:00

Our body and soul

Koronakrisen påvirket sterkt alle slags systemer og strukturer.

Våre kropper og våre sjeler er våre indre strukturer.

De blir også preget av slike massive endringer.

Go to Top